Nog een CSA definitie

Community Supported Agriculture is een concept waarbij boer en verbruikers de handen in elkaar slaan en samen zoeken naar, en werken aan, oplossingen voor onze voedselketen die economisch, ecologisch en sociaal duurzaam zijn.

Op economisch vlak denken we aan het delen van het teeltrisico door vooruitbetalingen, het dekken van de volledige productiekosten en een eerlijk loon voor de boer.

Op ecologisch vlak zoeken we naar teeltmethodes die zorg dragen voor het milieu en een distributie die zo 'groen' mogelijk is. Onze producten moeten bijdragen tot de gezondheid van bodem, plant, dier en mens.

Op sociaal vlak willen we banden smeden tussen de boer en verbruiker zodat er een wederzijds respect kan groeien. Voor de boer worden goede arbeidsvoorwaarden gecreƫerd, voor de consument een eerlijk product.
De boerderij kan een ontmoetingsplek zijn voor mensen die bij het project betrokken zijn en zo de kloof tussen platteland en stad verkleinen.

Een gezonde Noord-Zuid relatie moet ook blijken uit onze werkmethode.